Fuktsikring og fuktrådgiving

Vi holder kurs om Drenering og fuktsikring av kjeller konstruksjoner

Vårt populære kurs om Drenering og fuktsikring av kjeller konstruksjoner tar vi nå opp igjen etter pandemien. Kurset er utvidet til å bli et heldagskurs som tar for seg fuktskader, årsak og sammenheng, overvannshåndtering , takvann, drenering og grunnvann og egner seg for graveentreprenører, grunnmursentreprenører anleggsgartnere. Kurset vill også inneholde produktinformasjon om ISODREN® og dens bruksområder.

Vi tar smittevern på alvor og har derfor plass til 10 stk. per kurstilfelle. Det vil også bli servert enkel lunsj midt på dagen.

Spesialist på vann- og fuktsikring

Med 30 år i bransjen stiller vi til rådighet vår omfattende erfaring og kunnskap innen fuktmekanikk. Vår primære målgruppe er prosjekterende ingeniører og utbyggere innen bygg og anlegg, samt borettslag,  gårdeiere og næringsbygg. Fagkyndig bistand der skader har ført til eller kan føre til rettstvister, er også en del av vårt arbeidsområde.

Hva er farligst, vann eller fukt?

Verken vann eller fukt kan sies å være farlig i seg selv. Men i bygningsmessig sammenheng oppstår ofte skader knyttet til både vann og fukt. Vann oppfører seg i hovedsak i forhold til tyngdeloven og må dreneres vekk fra konstruksjoner både over og under bakken. Et kapillær-brytende og drenerende sjikt er også nødvendig både for konstruksjoner under bakken og for plate på mark.

For å hindre vannskader over bakkenivå benyttes som kjent membran-dekke både på tak og takhager samt i våtrom og under støpt plate på mark. Bygg og anlegg må dessuten prosjekteres med løsninger for sikker og gunstig håndtering av overvann, også kalt lokal overvanns-disponering (LOD).

Fukt er usynlig og beveger seg i hovedsak pga. trykkforskjeller som følge av luftens temperatur og fuktmengde. I bygningskonstruksjoner skal dampsperre benyttes på varm side og vindsperre på kald side av konstruksjonen. Her er viktig å kjenne til at både plasseringen av isolasjonen og mengden som benyttes kan gi opphav til fuktbelastning og påfølgende skader. Dette kan oppstå selv om kravet til isolering (U-verdi) er hensyntatt. 

Så hva er farligst – vann eller fukt? Kontakt oss gjerne med innspill eller spørsmål.

Forebyggende rådgiving bygg og anlegg

Fuktsikring av grønne tak og terrasser, garasjeanlegg, kjellere og grunnmurer.

Prosjekteringsfasen er ikke ferdig før alle tiltenkte løsninger vil fungere over tid  – også med tanke på energisikring, fuktsikring og vannfordrøyning. 

Helt sikker på at konstruksjonssløsninger, materialer og  produkter er grundig vurdert i forhold til avgassing, fukt og mikrobiologisk vekst? 

Vi tilbyr kompetent og erfaringstung rådgiving. 

Fuktmåling og feilsøking

Borettslag og eneboliger, alle typer bygg og anlegg, garasjer, terrasser og takhager utfordres av et fuktig og vått klima.

Å finne skader er ikke det mest krevende. Men å forstå årsaken og velge varig løsning, krever erfaring og fuktmekanisk kunnskap.

Overflatevann, vannfordrøyning og drenering

Parker og hager, idrettsanlegg, borettslag. Rådgiving, stedlig kontroll og problemløsning. 

Kurs og seminarer

Tilpassede case  for arkitekter, byggingeniører og entreprenører

Forebyggende rådgiving bygg og anlegg

Fuktsikring av grønne tak og terrasser, garasjeanlegg, kjellere og grunnmurer.

Fuktmåling og feilsøking

Borettslag og eneboliger, alle typer bygg og anlegg, garasjer, terrasser og takhager.

Overflatevann, vannfordrøyning og drenering

Parker og hager, idrettsanlegg, borettslag.. Rådgiving, stedlig kontroll og problemløsning. 

Kurs og seminarer

Tilpassede case  for arkitekter, byggingeniører og entreprenører

Forebyggende rådgiving betyr langt mer enn god forsikring

Fuktskader under bakkenivå kan som kjent være omfattende. Men manglende kontroll på fukt, vann og varmetap i takhager og terrasser bør aldri forekomme.

Fuktsikring og fuktrådgiving​

Telefon: 922 87 087 – Epost: post@h2ops.no

Kontakt oss

Telefon: 922 87 087 – Epost: post@h2ops.no